Kalkyl avseende boende och stöd till EU-migranter Strängnäs KommunSträngnäs kommun har bjudit in samfund och organisationer till ett möte för att se vad civilsamhället kan göra i frågan kring utsatta EU-medborgare. Strängnäs kommun har frågat om Pingstkyrkan kan ställa upp med sovplatser ännu en vinter. Pingstkyrkan ser en möjlighet att upplåta delar av sina lokaler på Regementsgatan 75 till boende åt EU-migranter 5 månader per år ( nov-mars ). Pingstkyrkan ser även att den (vi) kan medverka till att EU-migranternas vistelse i Strängnäs fungerar så problemfritt som möjligt. För den uppgiften behövs en koordinator som klarar deras språk, känner deras bakgrund och som finns på plats under perioden.Boendet i Pingstkyrkan är av logementskaraktär och rymmer ett 25-tal personer. Kostnaden är beräknad till 45kr/person och dygn.


I kostnaden ingår följande: Logi 24kr, städning 8kr samt koordinator 13kr.Av denna kostnad förväntas EU- migranten själv bidrag med 10kr/dygn.


Återstår att finansiera är 35kr/person och dygn. Detta ger en månadskostnad på 1050kr/person (35kr gånger 30) eller en total kostnad på 5250kr/person för hela vintern (1050kr gånger 5).
Kan vi hjälpas åt med detta?

Vad kan du göra? Kanske hjälpa en EU-migrant att klara vintern på ett värdigt sätt.

Vad kan din kyrka/organisation göra? Kanske hjälpa flera EU-migranter att klara kylan i vinter och ge dem ett värdigt boende.


Skriv till info@pingststrangnas.se eller ring 0152-215 69 för frågor eller idéer.

Skicka pengar till Bankgiro 428-22 40 eller Swish 123 288 57 13

Märk din inbetalning med ”vinternatt”Tillsammans bestämmer vi vilken typ av stad vi vill bo i. En stad där ingen ska behöva frysa sig igenom vintermånaderna eller en stad där alla får klara sig själva?
Hoppas du vill vara med!


Med vänlig hälsning Fredrik Olsson, pastor i Pingstkyrkan och initiativtagare till projekt vinternatt i Strängnäs


Regementsgatan 75  -  645 33 STRÄNGNÄS  -  info@pingststrangnas.se  -  0152-215 69